Międzynarodowe Dni Ks. M.K. Sarbiewskiego

Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
"Chrześcijański Horacy z Mazowsza"
pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Biskupa Diecezji Płockiej
zobacz zdjęcia: więcej:
edycja 2018 (dr Dariusz Tomasz LEBIODA - Bydgoszcz)
edycja 2017 (Stefan ŚWIETLICZKO - Warszawa)
edycja 2016 (TOMAS TAMOŠIŪNAS DANIEL KRAJCZYŃSKI - młodzi poeci awangardy wileńskiej)
edycja 2015(Romuald Mieczkowski - poeta, dziennikarz, animator kultury polsko-litewskiej; Wilno)
edycja 2014(Daniel Artymowski - Zamek Królewski w Warszawie)
edycja 2013(o. Herkulan Antoni Wróbel Argentyna)
edycja 2012(prof. Paulina Buchwald - Pelcowa Biblioteka Barodowa)
edycja 2011 (Janina Osewska, prof. dr hab. Elwira Buszewicz)
edycja 2010 (dr Libor Martinek - Czechy, prof. Kazimierz Braun - USA)
edycja 2009(dr Tadeusz Witkowski USA)
edycja 2008( dr Grzegorz Wiśniewski)
edycja 2007( dr Józef szostakowski Uniwersytet Wileński)
edycja 2006 (dr Teresa Kaczorowska, Józef Pless - poeta, aktor)
edycja 2005
(poeta Zbigniew Jerzyna)

Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego  - pod honorowym patronatem Biskupa Diecezji Płockiej - mają na celu propagowanie twórczości literackiej i naukowej najwybitniejszego poety łacińskiego doby baroku oraz krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza z czasów I RP.
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku przystąpiła do grona instytucji i środowisk twórczych, które przywracają pamięć o Ks. Macieju Kazimierzu Sarbiewskim (1595 – 1640) nazywanym „polskim Horacym”, „sarmackim Horacym” lub” chrześcijańskim  Horacym z Mazowsza”. Uhonorowany poetyckim Wawrzynem przez Papieża Urbana VIII (1625) autor Lyricorum libri tres i rozprawy O poincie i dowcipie - urodził i wychował we wsi Sarbiewo k/ Płońska. Jako ceniony kaznodzieja,  wykładowca poetyki, filozofii, retoryki i teologii na kilku kolegiach jezuickich – był również autorem wielu tomów kazań, rozpraw i poezji. Przez całe swoje twórcze życie był związany z wieloma europejskimi ośrodkami religijnymi i naukowymi, takimi jak: Rzym, Kolonia, Wilno, Warszawa – gdzie cieszył się dużym szacunkiem i uznaniem. Inicjatywa Międzynarodowych Dni ks. M. K. Sarbiewskiego szerzona głównie przez Academię Europea Sarbieviana,  jest okazją do aktywności kulturalnej w kilku miejscowościach na Mazowszu: Płońsk, Sarbiewo, Ciechanów, Pułtusk, Warszawa.  Odbywają się wówczas konferencje naukowe, uroczyste msze, konkursy krasomówcze, koncerty poetycko-muzyczne, promocje nowości wydawniczych zaproszonych literatów, „noce poetów”, czytanie poezji Sarbiewskiego na antenie Katolickiego Radia Ciechanów.
Miejska Biblioteka Publiczna jako jeden z partnerów, wpisuje się swoją ofertą do kalendarza obchodów Dni Sarbiewskiego. Organizuje więc cykl wykładów, spotkań autorskich i wystaw oraz uzupełnia księgozbiór o nowe cenne nabytki. Uczestnikami „Saloników Literackich” są gimnazjaliści, licealiści, poloniści oraz  grupa miłośników literatury. Kolejne edycje zaowocowało interesującymi spotkaniami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku, w czasie których gościli m.in.

•    Zbigniew Jerzyna - poeta  (2005 r.)- wykład   pt:„Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski”.
•    dr Teresa Kaczorowska  i Józef Pless (Lubeka - Niemcy, 2006 r.)- wykład pt: „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”;
•    dr Józef Szostakowski (Wilno -Litwa, 2007 r.) - wykład pt:  „Twórczość Sarbiewskiego w literaturze polskiej”;
•    dr Grzegorz Wiśniewski ( 2008 r.) – wykład pt:„Wybitne postaci opery epoki baroku”,
•    dr Tadeusz Witkowski (USA, 2009 r.) – wykład pt: „Sarbiewski – geniusz czasu zaprzeszłego”,
•    dr Libor Martinek (Orawa –Czechy, 2010 r.)- wykład pt: „Do recepcji Sarbiewskiego w Czechach i na Słowacji”;
•    prof. Kazimierz Braun (USA, 2010 r.)- wykład pt:  „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe“.
•    Poetka Janina Ossewska (Augustów) – "Spotkanie autorskie" ,
•    prof. dr hab. Elwira Buszewicz (UJ Kraków, 2011 r.) - wykład pt:„Sarbiewski nieprzetłumaczalny? Latinias jako walor stylistyczny poezji sarmackiego Horacego“ .

Okolicznościowe publikacje współfinasowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Płońsku:

  1. "O Laur Sarbiewskiego. Wiersze nagrodzone w dziesięciu pierwszych edycjach w latach 2005 - 2014" - antologia pod redakcją dr Teresy Kaczorowskiej (Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana),  wydana przy wsparciu finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku i Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku (2014),
  2. "Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ i jego twórczość.Studia i materiały"  pod redakcją naukową Jakuba Lichańskiego i Teresy Kaczorowskiej, jako  pokłosie międzynarodowej konferencji pt: "Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ - jego twórczość w naszej pamięci", która odbyła się 10 maja 2014 roku w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Wydawcy: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora i Academia Europaea Sarbieviana; publikacja dofinansowana przez partnerów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Urząd Gminy w Baboszewie, Powiatowe Centrum Kultury im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Płońsku oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie( Pułtusk - Sarbiewo2015).

Komitet Organizacyjny:
Stowarzyszenie Academia Eoropea Sarbieviana
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
MODR Warszawa Oddział "POŚWIĘTNE" w Płońsku
Starostwo Powiatowe w Płońsku
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Urząd Miejski w Płońsku
Urząd Miejski w Ciechanowie
Urząd Miejski w Przasnyszu
Urząd Gminy w Baboszewie
Urząd Gminy Czernice Borowe
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Akademia Humanistyczna w Pułtusku
Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku
Parafie: Sarbiewo, Płońsk, Rostkowo, Jezuici w Warszawie
 
Dyrektor MBP w Płońsku Bożena Kaliściak

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net