Galeria

W dniach 26-29 sierpnia 2011 r., na zaproszenie mera Crépy-en-Valois (francuskiego miasta partnerskiego Płońska od 2002 r.) 51-osobowa delegacja z Płońska uczestniczyła w spotkaniu miast bliźniaczych w Crépy-en-Valois. W skład delegacji oprócz przedstawicieli samorządu płońskiego, weszła liczna grupa mieszkańców Płońska zaangażowanych we współpracę z  Crépy.
Oprócz delegacji polskiej do Crépy przyjechały kilkudziesięcioosobowe delegacje z pozostałych miast bliźniaczych Crépy: Antoing (Belgia) i Zell Mosel (Niemcy), z którymi nasz francuski partner współpracuje już od ponad 50 lat.
Wizyta rozpoczęła się od spotkań roboczych w Merostwie, w którym uczestniczyli gospodarze oraz przedstawiciele wszystkich delegacji. Spotkania odbyły się w czterech grupach tematycznych:
1.     Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych – prezentacja  rozwiązań stosowanych przez poszczególne miasta w tej dziedzinie
2.     Niepełnosprawni – prezentacja, jak problemy niepełnosprawnych są rozwiązywane w poszczególnych krajach. Przedstawiciel strony francuskiej zaproponował, aby podczas kolejnych spotkań miast bliźniaczych w skład delegacji z poszczególnych miast weszły również osoby niepełnosprawne.
3.     Sport (promocja sportu wśród mieszkańców, działalność klubów sportowych) – prezentacja działalności klubów sportowych i zasad ich funkcjonowania w poszczególnych miastach.
4.     Sposoby propagowania idei europejskich w szkołach (wymiana międzyszkolna) -  prowadzono rozmowy o rozszerzeniu wymiany międzyszkolnej, zaangażowaniu w nią większej liczby uczniów oraz opracowaniu formuły wymiany młodzieży, która pozwoliłaby im na współpracę przez cały rok szkolny (współpraca pomiędzy konkretnymi szkołami z Crépy i Płońska).

Ponadto przedstawicielki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku: dyrektor Bożena Kaliściak oraz st. kustosz Bogumiła Iwanowska odwiedziły Bibliotekę Publiczną miasta Crey-en-Valios. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, panie bibliotekarki miały okazję zwiedzenia nowoczesnego obiektu oraz wymiany doświadczeń.

Wszystkie delegacje wspólnie z mieszkańcami Crépy uczestniczyły w dorocznym święcie średniowiecznym „Fête de Cochons”. Punktem kulminacyjnym wizyty było odnowienie przysięgi miast bliźniaczych pomiędzy Crépy-en-Valois, Antoing i Zell Mosel oraz pomiędzy Crépy-en-Valois i Płońskiem.
W trakcie spotkań z przedstawicielami polskiej delegacji burmistrzowie belgijskiego Antoing i niemieckiego Zell Mosel wyrazili chęć nawiązania trwałej współpracy z Płońskiem m.in. w dziedzinie wymiany młodzieżowej, kulturalnej, sportowej.
Podczas pobytu płońskiej delegacji w Crépy odnowiły się stare oraz nawiązały nowe przyjaźnie, szczególnie ze względu na fakt, iż większość członków delegacji mieszkała w domach u rodzin francuskich. Wizyta przebiegała we wspaniałej atmosferze gościnności i wzajemnej życzliwości.

Płońsk, 1 września 2011 roku.
Wykorzystano materiały przygotowane przez Referat Współpracy Europejskiej i Regionalnej Urzędu Miejskiego w Płońsku.

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net