Artykuł ukazał się w Tygodniku Ciechanowskim nr 18 z dn. 27.06.2006 r.
Zdjęcia

      Wiatraki, tulipany, piękne wsie i miasteczka  położone w malowniczej  depresji to pierwsze skojarzenia, które mamy słysząc słowo Holandia. A dla mnie od kilku dni Holandia to również biblioteki – piękne, nowoczesne i znakomicie wyposażone. Okazją do takich refleksji stał się dla   kilkuosobowej grupy bibliotekarzy z Płońska pobyt w zaprzyjaźnionym Winschoten (w dniach 8 – 11 czerwca 2006r.) Zaproszenie skierowane przez Panią Burmistrz Janny Vlietstra i Dyrektora Martiena de Vries, jest efektem pięcioletniej , wszechstronnej  współpracy naszych miast. Organizatorzy przygotowali   bardzo bogaty  i interesujący program wizyty, który  dał  nam możliwość poznania siedmiu bibliotek miasta  i rejonu Winschoten w prowincji Groningen.
       Po co pojechaliśmy? Po inspiracje, po odpowiedź, w jakim kierunku powinna zmierzać współczesna biblioteka? Ta wizyta to swoiste warsztaty bibliotekarskie, potwierdzające słuszność naszych dążeń i aspiracji. Teraz wiemy, że nasze plany stworzenia w Płońsku filii z nowoczesnym  działem dla dzieci i młodzieży – ujęte w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2005-2015 - to właściwy kierunek. Dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia holenderskie, poparte są wnikliwymi badaniami, które wykazują, że współczesna biblioteka  jest ważnym elementem w dziedzinie nowoczesnego systemu przekazywania informacji,  nie tylko w skali regionu czy kraju , ale także świata.
       Z ogromnym zainteresowaniem przyglądaliśmy się istniejącym tam rozwiązaniom. Przestrzeń ( 4-5cio krotnie większa niż nasza), pełna komputeryzacja pracy bibliotekarza, liczne stanowiska informacji internetowej dla czytelników, wypożyczalnie nośników elektronicznych , zabawek edukacyjnych , wyodrębnione działy przeznaczone do pracy  z dziećmi dysfunkcyjnymi, logiczna , estetyczna i przyjazna aranżacja wnętrz  – to elementy, które zrobiły na nas największe wrażenie.
        Zachodnioeuropejskie biblioteki publiczne, w tym holenderskie, charakteryzują się w odróżnieniu od naszych między innymi,  tym, iż  za korzystanie z ich zasobów pobierany jest obowiązkowy abonament. Stanowi on 20% ogółu rocznego budżetu placówki. Księgozbiór  w odpowiednio przygotowanych,  twardych oprawach,  wraz z opisem katalogowym,  kierowany jest centralnie do wszystkich bibliotek na terenie całego kraju. System ten gwarantuje dobrą jakość zbiorów, szybką informację dla czytelników  i sprawną pracę bibliotekarzy.
      Wizyta ta uświadomiła nam również nasze mocne strony. Nie jesteśmy gorsi, tylko funkcjonujemy w innych uwarunkowaniach. Do norm i standardów europejskich potrzeba nam w krótkim czasie…znacznych środków  finansowych . Nieodzowna jest też powszechna zmiana  nastawienia do roli biblioteki we współczesnym świecie.
     Nasze obecne doświadczenia oraz ciągle rosnące oczekiwania użytkowników wykazują, że warto korzystać chociażby  z rozwiązań holenderskich. Obsługując   1/3 ogółu mieszkańców miasta i regionu,  biblioteka jest  potężnym sprzymierzeńcem procesu edukacji i informacji w środowisku.
      Wizyta krótka, ale bardzo  interesująca. Holenderscy przyjaciele zadbali o wszystko w najmniejszych szczegółach. Najbardziej wzruszały nas polskie akcenty: flaga biało- czerwona na domu dyrektora biblioteki, zapytania o płońskich znajomych, albumy fotograficzne z dotychczasowych dwustronnych wizyt i kontaktów, kącik polskich  wydawnictw i prasy oraz plakat…Cała Polska Czyta Dzieciom, wspólne oglądania meczu Polska – Ekwador.
     Przy pożegnaniu i podsumowaniu tej niezwykle ważnej wizyty ,  wszyscy polscy i holenderscy  bibliotekarze byli jednego zdania: biblioteki istnieją tak długo,  jak najstarsze cywilizacje na Ziemi. Miejmy więc nadzieję, że świat o nie zadba.


W dniach 8 – 11 czerwca 2006r. grupa płońskich bibliotekarzy odbyła podróż do Holandii.
Skład grupy:
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku:
1.    Kaliściak Bożena – dyrektor MBP
2.    Bieniek Wanda – st. kustosz MBP
3.    Gralewska Bronisława- st. bibliotekarz MBP
4.    Iwanowska Bogumiła -st. kustosz MBP
5.    Kaźmierczak Barbara - st. bibliotekarz MBP
6.    Marczak Bogusława - st. kustosz MBP
7.    Grabowska Renata -  Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku
8.    Wójciak Gabriela – Biblioteka Szkoły Podstawowej  nr 3 w Płońsku
9.    Morawska Małgorzata - Biblioteka Szkoły Podstawowej  nr 2 w Płońsku
10.    Chodarewicz Magdalena – Biblioteka Gimnazjum nr 2 w Płońsku
11.    Lylowa Ludmiła – Ukraina ; dyrektor Wydziału Kultury miasta Bakczysaraj.

        Zaproszenie skierowane przez Panią Burmistrz Miasta Winchoten Janny Vlietstra i Dyrektora  Biblioteki Publicznej Martiena de Vries , jest efektem pięcioletniej , wszechstronnej  współpracy naszych miast. Organizatorzy przygotowali   bardzo bogaty  i interesujący program wizyty, który  dał  nam możliwość poznania siedmiu bibliotek miasta  i rejonu Winschoten w prowincji Groningen .

        To wyjazd studyjny, wymiana doświadczeń i  swoiste warsztaty bibliotekarskie. Osiągnięcia holenderskie są dla nas inspiracją do zmian, które zamierzamy częściowo wprowadzić do naszych płońskich bibliotek.
        Wszystkie odwiedzane obiekty - to przestronne, estetyczne i całkowicie skomputeryzowane biblioteki. Pełnią one rolę  nowoczesnego  centrum informacji lokalnej, wspierającego procesy edukacji różnych grup czytelników.
        Wrażenie robi usytuowanie bibliotek holenderskich np. z teatrem, centrum informacji turystycznej, szkołą muzyczną, galerią sztuki czy  obiektami sportowymi. Daje to atrakcyjną  logiczną i kompleksową ofertę kulturalną dla środowiska.
         Wszystkie zaprezentowane obiekty są po remontach i modernizacjach, które wykonano w ciągu ostatnich pięciu lat. Uwzględniają one obowiązujące normy unijne dla tego typu usług kulturalnych, które maja na celu m.in.: ułatwienie dostępu do zbiorów, polepszenie jakości obsługi i  poszerzenie oferty usług.
          Ten krótki , ale bardzo interesujący pobyt bibliotekarzy w „kraju wiatraków i tulipanów” potwierdził, że współpraca kulturalna  miast partnerskich Płońsk – Winchoten jest owocna i potrzebna.

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net