Wystawy plastyczne


Wystawy  plastyczne w  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku to najczęściej odwiedzana galeria w mieście. Naturalnymi „odbiorcami” są osoby odwiedzające codziennie Bibliotekę, które przychodząc po książki lub informacje, zatrzymują się przy interesującej ekspozycji. „Galeria na Północnej” – tak  nazwali bibliotekarze swoje miejsce wystaw– daje  możliwość doznań estetycznych nawet tym, którzy na co dzień nie odwiedzają muzeów i sal wystaw.  Atutem takiej formy popularyzacji sztuki,  jest niewątpliwie różnorodność  tematyczna i dostępność. Ekspozycja towarzyszy czytelnikom od przekroczenia progu Biblioteki -  przez hol, korytarze do pomieszczeń czytelni i wypożyczalni. Aranżacje nadają miejscu wyjątkowy klimat, który sprzyja „oderwaniu się” od szarej rzeczywistości. Wystawy inspirowane literaturą, historią i  przyrodą mają szczególnie ceniony walor edukacyjny. Stanowią atrakcję licznych wycieczek i  lekcji bibliotecznych, które przeprowadzane są dla szkół i przedszkoli z terenu miasta oraz  powiatu płońskiego.
Biblioteka nawiązując współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi w Polsce, chętnie korzysta z możliwości wypożyczania gotowych kolekcji. Zaletą tej formy jest fakt, iż pozwala ona obniżyć koszty własne przygotowania profesjonalnej wystawy oraz sprzyja promocji dorobku uznanych placówek kultury.
Wystawom plastycznym towarzyszą tematyczne ekspozycje zbiorów bibliotecznych ( np. albumy, książki autorskie, mapy, foldery, przewodniki, biografie ), które zachęcają czytelników do wypożyczeń i tym samym do kształcenia ustawicznego.


Galeria MBP w Płońsku – wykaz ważniejszych  wystaw organizowanych od 2004 roku:

1.   „ Maria Konopnicka –życie i twórczość” – z kolekcji Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, (2004 r.)

2.  „Karen Blixen” – życie i twórczość”- ze zbiorów Instytutu Kultury Duńskiej w Warszawie ( 2006 r.),

3.  „Impresje przyrodnicze północnego Mazowsza”  - fotografia artystyczna regionalisty Janusza Dębskiego – członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawkrzeńskiej - (2007r.),

4.  „Tribute to Bruno Schulz” – autorska wystawa fotografii artystycznej Roberta Chudzyńskiego, płońskiego fotografika, laureata m.in. II nagrody w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej 1998 , I nagrody   w konkursie „Płock i Mazowsze Broniewskiego” 2008  (2007 r.)

5. „ Nasze dzieci” – fotografia artystyczna Marka Krakowiaka – Warszawa (2008 r.),

6.  „Śladami naszych ojców-Wieś w czarno-białej fotografii”  - z kolekcji Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie (2009 r.),

7. „Wieś polska w malarstwie i grafice” – z kolekcji MHPRL Warszawa  (2010 r.)

8. "Terra Fidei" - wystawa fotograficzna z Ziemi Świętej autorstwa ks. Krzysztofa Jończyka, przy współpracy z Parafią św. M. M. Kolbego w Płońsku oraz p. Tomasza Taberskiego z FUJI FILM (marzec - październik 2013),

9.  "Ryngrafy patriotyczne " - wystawa kolekcji  Andrzeja Pietrasika ( od listopada 2013 )- współpraca z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego i MCK w Płońsku.

10.  "Wystawa zdjęć i dokumentów piśmienniczych ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Dziejów Płońska poświęconych osobie i działalności Jana Walerego Jędrzejewicza (1835 - 1887) - płońskiego lekarza astronoma, meteorologa i klimatologa, pioniera polskiej spektroskopii i popularyzatora nauki" - przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Płońsku (październik 2013/luty 2014).

11. "Andersen w oczach Polaków" - Wystawa teatrzyków marionetkowych ulubionych bohaterów J. C. Andersena" - ze zbiorów Muzeum lalek w Pilźnie ( 2014),


12. "Reminiscencja fotograficzne Sławomira Zembrzuskiego w 10.lecie Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego" - wystawa jubileuszowa (2014)

13. "Jak to drzewiej bywało... czyli historia zza siedmiu wierzb" - ekspozycja pamiątek regionalnych ze zbiorów Szkoły Podstawowej w Krysku i fotografii archiwalnych udostępnionych przez Pracownię
       Dokumentacji Dziejów Płońska (2014); współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Płońskiej.

14. "Biała broń - moja pasja" - wystawa kolekcji Grzegorza Kopera z Płońska (2014),

15. "W stronę słońca" - wystawa fotografii 3D autorstwa Jacka Gniewka i Michała Grzywacza prezentujące plon podróży do starożytnych miejsc basenu Morza Śródziemnego (2015),

16. "Malarstwo. Krzysztof Tadeusz Sowiński" - wystawa pejzaży mazowieckich (2015),

16. "12 Fotografii. Katarzyna Rólka" - wystawa autorska (2015)
17.  "Kronikarze piszą... Chrzest Polski" - wystawa z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski (2016)
18. "Piękno wsi mazowieckiej w rzeźbie Kazimierza Markowskiego i malarstwie Krzysztofa Sowińskiego" (2016)
19. "Twórcy Ziemi Płońskiej" - wystawa twórczości regionalnej przy współpracy z ARTPŁONĄ (2016)
20. "Znaki Państwa Polskiego. Herb. Barwy. Hymn" - wystawa ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie (2016)
21. "Lalki w strojach ludowych z różnych stron świata" - wystawa kolekcji p. Jolanty Granicy-Kownackiej (2017)
22. "Moja Ziemia Płońska pędzlem malowana" - wystawa malarstwa p. Stanisława Prokopczyka (2017)


„Pasje naszych czytelników” – to oryginalny, autorski cykl wystaw  prezentujących  twórczość amatorską uzdolnionych czytelników płońskiej biblioteki. Wywodzą się oni z różnych środowisk i pełnią różne funkcje społeczne a łączy ich niepokojąca pasja tworzenia. Bibliotekarze niczym wytrawni psychologowie społeczni czy pedagodzy, bardzo szybko nawiązują z nimi relacje, które pokazują, że czytelnicy, to nie tylko bierni konsumenci kultury, ale też kreatywni twórcy. Galeria Biblioteki staje się więc miejscem, gdzie ci ciekawi ludzie debiutują artystycznie, prezentując swój dorobek. Tradycją stały się wernisaże z udziałem autorów, ich bliskich i przyjaciół oraz miejscowych mediów. Wystawy z tego cyklu często towarzyszą innym imprezom bibliotecznym, np. Biesiadom Artystycznym.
Wykaz ważniejszych wystaw:
•    „Młodzi zdolni. Dlaczego nie?”- cykliczne zbiorowe wystawy debiutów plastycznych  uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Płońsku, organizowane z inicjatywy mgr Barbary Szewczuk – Gołaszewskiej; prezentowane techniki: malarstwo olejne, grafika, fotografia, orgiami, rzeźba (2008, 2009, 2010, 2011),
•    „Rzeźba” – wystawa autorska Stanisława Wątkowskiego z Naruszewa (2005),
•    „Malarstwo” - wystawa autorska Aldony Sosnowskiej z Płońska (2006),
•    „Moje miasto Płońsk” – zbiorowa wystawa pokonkursowa przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Płońsku,
•    „Świat według Ewy” – wystawa malarstwa i biżuterii Ewy Sokólskiej z Płońska ,
•    „Moje wędrówki po lesie” – wystawa pokonkursowa we współpracy z Nadleśnictwem Płońsk (2007 r.),
•    „W 80 zdjęć dookoła świata -  czyli urokliwe miejsca w fotografii podróżujących płońszczan” – zbiorowa wystawa  ( 2009 – 2010),
•    „Szydełkowe cudeńka Pani Karoliny” - wystawa rękodzieła artystycznego p. Karoliny Wódkiewicz ; przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. B. Prusa w Mławie,


Na szczególną uwagę zasługuje wystawa zbiorowa pt: „W 80 zdjęć dookoła świata -  czyli urokliwe miejsca w fotografii podróżujących płońszczan”. Celem tej oryginalnej wystawy było stworzenie lokalnym pasjonatom – również czytelnikom Biblioteki- podróżowania możliwości:
- zaprezentowania szerokim kręgom odbiorców swoich prac fotograficznych ukazujących piękno, osobliwości i niepowtarzalne walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne odwiedzanych miejsc na świecie;
- nawiązywanie nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi miłośnikami turystyki i kultury.
Pomysł opierał się na wynikach obserwacji preferencji czytelniczych, które wyrażają się coraz częstszym poszukiwaniem literatury faktu, przewodników turystycznych i wspomnień z podróży. Dodatkową, sprzyjającą okolicznością do ogłoszenia wystawy, była  organizowana przez Bibliotekę Biesiada Artystyczna z udziałem Wojciecha Cejrowskiego - znanego podróżnika i autora poczytnych książek. Możliwość spotkania się z medialną osobowością i konfrontacji z innymi podróżnikami, spowodowało ogromne zainteresowanie projektem. Liczni autorzy udostępnili swoje prywatne fotografie ukazujące fascynującą mozaikę kulturową i przyrodniczą „błękitnej planety”. Wernisaż wystawy miał wyjątkową atmosferę: pięćdziesięciu autorów zabrało licznie zgromadzoną publiczność w „podróż bez paszportu” na wszystkie kontynenty świata. To fotograficzna  w podróż w czasie i przestrzeni, przez wiele miesięcy cieszyła widzów w Bibliotece, a później gościnnie w siedzibie Urzędu Miasta Płońsk oraz Urzędu Skarbowego.
Takie inicjatywy sprzyjają integracji środowiska, budują więzi społeczne i zachęcają do dalszych działań. Pokazują też, że Biblioteka może sprzyjać rozwojowi osobistemu w każdym wieku.

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net