Z  oficjalną wizytą w Solecznikach na Litwie

    W dniach 16-19 września 2011 roku na zaproszenie Mera Rejonu Solecznickiego p. Zdzisława Palewicza  przebywała na Litwie oficjalna delegacja  Płońska. Okazją do wizyty w bliźniacznym mieście Soleczniki były doroczne regionalne „Dożynki”.
    Z upoważnienia Burmistrza Pana Andrzeja Pietrasika miasto Płońsk reprezentowali: Radni Rady Miejskiej: p. Władysław Kuciński i p. Arkadiusz Malicki, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza  p. Bożena Kaliściak (szef delegacji) oraz Zastępca Dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 2 im. B. Chrobrego p. Piotr Makówka.
    Bogaty plan pobytu dla 30 delegacji zaproszonych z Polski, przewidywał oficjalne spotkania z władzami samorządowymi Rejonu Solecznik, zwiedzanie Wilna, udział w atrakcyjnych imprezach kulturalnych ( wernisaż wystawy „Miejsca pamięci narodowej na Ziemi Wileńskiej”, otwarcie muszli koncertowej w odnowionym parku w Solecznikach, koncerty zaproszonych zespołów z Polski, Litwy i Białorusi; udział w tradycyjnych Dożynkach (z mszą dziękczynną, stoiskami dożynkowymi wszystkich starostw Rejonu Solecznik). Oferta ta pokazała, że Soleczniki są atrakcyjnym miastem partnerskim, z dobrym zapleczem kulturalnym, sportowym i turystycznym. Ten typowo rolniczy region Litwy, jest zamieszkały w prawie 78% przez Polaków, którzy obok Litwinów i Białorusinów, udowadniają, że Unia Europejska nie kończy się w tym miejscu, ale tu zaczyna.
    Podczas oficjalnych spotkań wszystkich zaproszonych delegacji z przedstawicielami samorządowych władz Rejonu Solecznik, podsumowano dotychczasową współpracę strony litewskiej i polskiej. Mer Miasta podziękował za wszystkie formy współpracy oraz okazywaną pomoc społeczności polskiej na Litwie. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że  z uwagi na złożoną i pełną napięć sytuację mniejszości polskiej, potrzebne jest konkretne wsparcie z Macierzy. Po latach wzajemnych kurtuazyjnych wizyt i deklaracji, przyszedł czas na nowy, twórczy etap. Strona litewska jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę społeczną, edukacyjną, gospodarczą i kulturalno-sportową.
    Polacy mieszkający na Litwie pragną poznawać Macierz nie tylko jako kraj swoich przodków – z jej historią i tradycją ludową, ale przede wszystkim chcą pokazać swoim dzieciom, że Polska jest nowoczesnym i dynamicznym krajem Unii Europejskiej, z którego mogą być dumni i czerpać inspiracje. Są otwarci na kontakty gospodarcze, które dostarczą obopólnej korzyści.
     Nasi rodacy w Solecznikach, które są ostatnim prężnym bastionem polskości na Litwie, oczekują z naszej strony atrakcyjnej współpracy kulturalno-oświatowej.  Młodemu pokoleniu potrzeba kontaktu z dobrą, nowoczesną polską kulturą, która będzie atrakcyjną alternatywą dla dominującej we mediach  oferty litewskiej i rosyjskiej.
    Członkowie płońskiej delegacji aktywnie uczestnicząc  we wszystkich proponowanych spotkaniach,  przekazali życzenia od władz samorządowych i mieszkańców miasta Płońska, a także nawiązywali kontakty do współpracy w nowych dziedzinach życia społecznego. Dyrektor MBP w Płońsku odwiedziła Bibliotekę Publiczną Rejonu Solecznickiego. Podczas nieoficjalnego spotkania obie strony zadeklarowały chęć nawiązania bliższych kontaktów w niedalekiej przyszłości.

Płońsk, 22 września 2011 roku.

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net