Regulamin korzystania z Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (PIAP) w Płońsku
1.Korzystanie z PIAP w celu pozyskania informacji edukacyjno-naukowych oraz poszukiwania pracy jest nieodpłatne.

2.Informacje edukacyjno-naukowe oraz oferty pracy odnalezione za pomocą PIAP można wydrukować. Należy w tym celu dostarczyć własny papier i poinformować pracownika instytucji, w której znajduje się PIAP.

3. l osoba korzystająca z PIAP zgodnie z pkt. l niniejszego Regulaminu może przebywać przy stanowisku maksymalnie 30 minut. Czas ten może zostać wydłużony pod warunkiem, że w danym momencie nie ma innych chętnych do korzystania z PIAP.

4.Z PIAP można korzystać w godzinach pracy instytucji, w której znajduje się dany PIAP.

5.Dla celów statystycznych realizacji Projektu, każdy użytkownik PIAP jest zobowiązany wpisać się do zeszytu wyłożonego w Punkcie.

6.Użytkownik, który zniszczy wyposażenie PIAP, ponosi koszty jego naprawy.


Płońsk, 31.07.2007 r.

Zatwierdził:
Teresa Kozera – zastępca Burmistrza
Bożena Kaliściak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku1.JPG
2.JPG
3.JPG

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net