NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową


Dotacje celowe na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 pozyskane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Płońsku
 w latach 2004 - 2017

Rok Wysokość przyznanej dotacji
w złotych
Ilość zakupionych zbiorów
woluminach
2004 6.000,00 384
2005 18.000,00 616
2006 18.000,00 815
2007 18.000,00 580
2008 18.000,00 817
2009 6.000,00 167
2010 6.000,00 218
2011 10.000,00 284
2012 14.500,00 466
2013 15.000,00 670
2014 25.050,00 1103
2015 25.000,00 896
2016 28.000,00 1069
2017  30.000,00  1088
      priorytet2.jpgInformacja o realizacji w 2014 r.
Z satysfakcją informujemy, iż Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku przystąpiła do projekt realizowanego ze środków finansowych Biblioteki Narodowej  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów).                
Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Jego celem jest również wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych i szkolnych oraz wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy obu typu bibliotek w celu zwiększenia poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Długofalowym efektem priorytetu powinno być podniesienie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich, upowszechnianie dostępu do nowości wydawniczych, wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek oraz wspieranie form czytelnictwa.
Program jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 w zakresie wzmacniania potencjału bibliotek publicznych i szkolnych.
W roku 2014 Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku, przystępując do projektu  otrzymała na ten cel dotację wysokości 9000,00 zł  przy wkładzie  własnym  w kwocie 3000,00 zł. MBP - zgodnie z zapotrzebowaniem partnerskich bibliotek szkolnych biorących udział w programie-   zakupiła  503 wol. Wśród pozyskanych nowości wydawniczych znajdują się lektury szkolne wraz z opracowaniem, księgozbiór naukowy oraz powieści dla dzieci i młodzieży.
Płońskimi szkołami, które podpisały porozumienie o współpracy partnerskiej z Miejską Biblioteką Publiczną są:
•    Szkoła Podstawowa  nr 2 w Płońsku ( zakupiono 164 wol.; udostępnianie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży ul. Północna 15 B za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej)
•    Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku (zakupiono 158 wol.; przekazano depozyt Bibliotece Szkolnej do 30.06. 2015 r.)
•    Gimnazjum Publiczne nr 2 im. B. Chrobrego w Płońsku (zakupiono 181 wol.; udostępnianie w Filii Bibliotecznej przy ul. Płockiej 19  - za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej)
Ponadto, w ramach projektu, Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku zorganizuje  wspólnie z partnerskimi szkołami w roku szkolnym 2014/2015: spotkania literackie, konkursy recytatorskie, wystawy promujące czytelnictwo, warsztaty edukacyjne i  lekcje tematyczne.

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net