Foto z dawnych kronik MBP

3-1962siedzibabibliotekiiprezydiummiejskiejradynarodowejwposku.jpg

1962 rok - Siedziba Biblioteki i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płońsku

2-czerwiec1960zlotczytelniczyizjazdkierownikwbibliotekwczerwisku.jpg

Czerwiec 1960 rok - Zlot czytelniczy i zjazd kierowników bibliotek w Czerwińsku

5-1972dziedziaaczakultury.jpg
 
1972 rok - Bibliotekarki na Dniu Działacza Kultury

7-1976pracownicywnowootwartejczytelni.jpg

1976 rok - Pracownicy Biblioteki w nowo otwartej Czytelni (pierwszy z prawej Dyrektor Biblioteki Tadeusz Banaszewski)

8-21.04.1977spotkaniezwojciechemnatansonem-krystynapietras.jpg

21 kwietnia1977 roku - Spotkanie z pisarzem Wojciechem Natansonem. Obok bibliotekarka Krystyna Pietras


  

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net