Kolekcja "Białych Kruków"

Kolekcja "Białe Kruki"
dostępna w Czytelni, ul. Północna 15 B w Płońsku

dosesji.jpg     p9120035may.jpg

• Berg B., Mój skrzydlaty przyjeciel, Warszawa 1931
• Biegeleisen H., Pamiętnik Juliusza Słowackiego, Warszawa 1901
• Biernacki B., Wódz Legionów, Warszawa 1912.
• Bolesławita B., Rachunki, Poznań 1870.
• Buck P. S., Błogosławiona ziemia, T. 1, Warszawa 1949.
• Chrzanowski B., Tadeusz Kościuszko a powszechna edukacja, Poznań 1933.
• Czapski M. Hr., Historya powszechna Konia, Poznań 1874.
• Defoe D., Przypadki Robinsona Kruzoe, Kraków 1912.
• Dickstein S., Początkowa nauka geometryi w zadaniach, Warszawa 1906.
• Du Chaillum P., Przygody podróżnika i myśliwego w Afryce Zachodniej, Warszawa 1879.
• Dumas A., Hrabina Charny, T. 2, Warszawa 1928.
Encyklopedia rolnictwa i wiadomości związek z niem mających, T. 2, Warszawa 1874.
Ewangelia Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Warszawa 1937.
• Farrere C., Ostatnia bogini, Warszawa 1922.
• Fiećko W., Dr. Jan Walery Jędrzejewicz, Płock 1938.
• Gąsiorowski W., Nihiliści, Warszawa 1933.
• Gębarski S., Markus i Aurelian, Warszawa 1893.
• Grotowski M., Michał Faraday jego życie i dzieło, Warszawa 1947.
• Gruszecki A., Na wyścigach, T. 2, Warszawa 1901.
• Guthe H., Geografija powszechna, Warszawa 1875.
• Hertzberg G.F., Historya Hellady i Rzymu, T. 1 – 2, Warszawa 1880 – 1881.
Historya XIX stulecia, T. 2, Warszawa 1901.
Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, T. 1 – 5, Warszawa 1927.
• Jeziorowski W., Monte – Carlo: szulernia systemy, Warszawa
• Jędrzejewicz J., Kosmografia, Warszawa 1907.
• Kochanowski J., Psałterz Dawidowy, Warszawa 1897.
• Kraszewski J. I., Ładny chłopiec, T. 2, Warszawa 1879.
• Kraszewski J. I., Półdjable weneckie, Kraków 1866.
• Kraszewski J. I., Stara baśń, T. 3, Kraków 1876.
• Kraszewski J. I., Stara baśń: powieść z XIX w., T. 2 , Kraków 1876.
• Kraszewski J. I., Wybór pism, T. 15, Warszawa 1879.
• Kraszewski J. I., Zygmuntowskie czasy, T. 1, Warszawa 1846.
Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza 1798 - 1898, T. 1, Warszawa 1898.
• Maynial E., Les Robinsons de Pompei, Paris 1935.
Meyers kleines Lexikon, T.2, Leipzig 1932.
• Nałkowski W., Geografja fizyczna, Warszawa 1922.
• Niemirowska I., Dawid Golder, Warszawa.
Opisy powiatów i studja nad stosunkami województw, jako jednostek regionalnych, Płock 1928.
• Pacewicz R., Zarysy przyrody. Część III. Mineralogija - treściwie zebrana, Warszawa 1867.
• Parnicki T., Srebrne orły, powieść historyczna, Jerozolima 1944.
Pisma pośmiertne Juliusza Słowackiego, T. 1, Lwów 1866.
Polska jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, T. 1 - 3, Warszawa 1927.
• Potocki A.., O Janie Gutenbergu i o tem jak się ludzie nauczyli pisać i drukować, Warszawa 1927
• Prus B., Grzechy dzieciństwa, Przeklęte szczęście, Warszawa.
• Radliński T., Gieografja, Warszawa 1918.
• Rapacki W., Histryoni, powieść z czasów Dyoklecyana, Kraków 1906.
• Raymont Wł. St., Z ziemi chełmskiej, wrażenia i notatki, Chicago 1920.
• Sclavus W., Ugodowcy, Warszawa 1920.
• Sienkiewicz H., Pisma ulotne, T. 59, 78, Warszawa 1906.
• Sienkiewicz H., Wspomnienie z Maripozy; Jamioł; Organista z Ponikły, Warszawa 1934.
• Sinko T., Hellada i Roma w Polsce, Lwów 1933.
• Skott W., Kenilworth, Warszawa 1874.
Słownik kieszonkowy Polsko - Niemiecki, 1890.
• Sokołowski A., Dzieje Polski ilustrowane, T. 4 - 5, Warszawa 1901.
• Werner E., Kupiec, T. 58, Warszawa 1889.
• Weyer M. C., Burza nad Kanadą, Warszawa 1936.
Wielka literatura powszechna, T. 2, cz. 1 – 2, Warszawa 1933.
• Wysocki A., Szkice skandynawskie, Warszawa 1910.
• Wyspiański S., Klątwa, Warszawa 1925.

REPRINTY

• Badecki K., Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku, reprint 1925.
• Bałaban M., Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce, T. 1-5, reprint
Bibliografia słowianoznawstwa polskiego, reprint 1911.
• Boniecki A., Herbarz Polski, T 1-16, reprint 1899.
• Boniecki A., Herbarz Polski, Uzupełnienia i sprostowania do części I., reprint 1901.
• Chmielowski J., Przewodnik po Tatrach, reprint 1907.
• Ćwierczakiewicz L., 365 obiadów, reprint 1911.
• Defoe D., Przypadki Robinsona Krusoe, T. 1 – 2, reprint 1844.
• Dzieduszycki M., Kościół katedralny lwowski obrządku łacińskiego, reprint 1872.
• Dzierżanowski W., Przewodnik warszawski informacyjno - adresowy na rok 1870, reprint 1870.
• Falkowski J., Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce, T 1-5, reprint 1877.
• Giedroyć F., Źródła biograficzno - bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce, reprint 1902 - 1910.
• Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, T 1-4, reprint 1900-1903.
• Głuchowski J., Ikones książąt i królów polskich, reprint 1605.
• Gołębiowski Ł., Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy, reprint 1827.
• Grabowski A., Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic, reprint 1822.
• Grabski S., Ekonomja społeczna, T. 1 - 7, reprint 1933.
• Janowski A., Wycieczki po kraju, reprint 1900.
• Januszowski J., Nowy karakter polski, reprint 1594.
• Jaworski J., Kalendarz ilustrowany na rok 1876,reprint 1875.
• Jędrzejewicz J., Kosmografia, reprint 1886.
• Kapica Milewski I., Herbarz, reprint 1870.
• Kneipp S., Tak żyć potrzeba. Wskazówki i rady dla zdrowych i chorych, reprint 1891.
Lwów jego rozwój i stan kultury oraz przewodnik po mieście, reprint 1907.
• Łoziński W., Sztuka lwowska w XVI i XVII wieku, reprint 1901.
• Macer A., De herbarum virtutibus, reprint
• Malczewski A., Marja, powieść ukraińska, reprint 1867.
• Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, reprint 1956.
Merkuriusz polski, reprint 1661.
• Mickiewicz A., Konrad Wallenrod: powieść historyczna z czasów litewskich i pruskich, reprint 1864.
• Mickiewicz A., Konrad Wallenrod; Grażyna, reprint 1851.
• Mieroszowski S. HR., Kilka słów o Heraldyce Polskiej, reprint 1887.
Myśli o pismach polskich, reprint 1801.
• Niesiecki K., Herbarz Polski, T. 1-10, reprint 1839 - 1846.
Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej, T. 1 – 24, reprint 1434 – 1794.
• Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, reprint 1858.
Pomniki dziejowe Polski, T. 1-6, reprint 1864.
Przywileje królewskiego miasta stołecznego starej Warszawy 1376 – 1772, reprint 1913.
• Raczyński E., Wspomnienia Wielkopolski, T 1-2, reprint 1842.
• Rudnicki J., Lwów, karta dziejów Polski, reprint 1943.
Sielanki polskie z różnych autorów zebrane, reprint 1778.
Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących, T 1- 3, reprint 1936.
Starożytności polskie, T. 1-2, reprint 1842.
• Swift J., Podróże Guliwera w nieznajome kraje, T. 1 - 2, reprint 1842.
• Trocki L., Moje życie, reprint 1930.
• Wejnert A., Starożytności warszawskie, T. 1-6, reprint 1848.
Wilno, przewodnik krajoznawczy, reprint 1937.
• Wójcicki K.W., Stare gawędy i obrazy, T. 1-4, reprint 1840.
• Wójcicki K. Wł., Z rodzinnej zagrody, reprint 1877.
• Załuski J.J., Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce piszących, reprint 1832.
• Ząbkowski F., Teorya sztuki drukarskiej zastosowana do praktyki, reprint 1832.
Życie marszałków francuzkich z czasów Napoleona, reprint 1841.

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net